Co je základem přirozeného porodu a mateřství ?

Mám pro vás rozhovor, ve kterém se dozvíte, o čem je role ženy, jak se připravit na těhotenství a porod, co ovlivňuje schopnost ženy donosit zdravé dítě a jak předejít poporodní depresi.

Nechejte se inspirovat…

Rozhovor s Martinou Chomátovou :

 

Ahoj Sáro, jsem moc ráda, že můžeme společně vnést inspiraci dalším ženám. Prosím představila by ses nám a podělila se o to, co děláš?

Jmenuji se Sára Selucká, jsem porodní asistentka, dula, lektorka těhotenského plavání, jógy pánevního dna a terapeutka metamorfní techniky.  Především jsem ale maminkou pěti synů. Ochránkyní života, průvodkyní mateřstvím.

Vnímám, že mým hlavním posláním je psychicky podporovat ženy v jakémkoliv období jejich života, zvláště pak v období těhotenství. Cítím, že mám podporovat ženskou energii v ženách.

 Učím ženy o sebe pečovat, hýčkat se, rozmazlovat.

Zvláště v těhotenství je toto velmi důležité. Mnoho těhotných žen je nastaveno na podávání výkonů, což je typicky mužský aspekt, pracují intenzivně téměř až do porodumísto toho, aby se věnovaly sobě a skrze sebe i svému děťátku. Ono je od prvopočátku součástí matky, vše velmi intenzivně vnímá a se všemi prožitky matky se plně ztotožňuje. Vše se do něj velmi hluboce zapisuje a tvoří základ vztahu k sobě, což výrazně ovlivní život nové bytosti.

V současné době chystám speciální projekt určený ženám , které otěhotněly nebo chtějí otěhotnět a připravují se na svou novou životní roli. Povedu je krok za krokem na cestě k podstatě ženské esence, k naplněnému ženství a mateřství. Bude to hodně o objevování a následném prožívání. A skrze tyto prožitky se  objevené kvality v ženách hluboce uloží, zakoření.

Cítím velikou radost, naplnění a vděčnost z proměn žen, které prochází mýma rukama. Ženy rozkvétají.

Připravuješ ženy v době těhotenství na porod. Čeho se příprava týká?

Ženy připravuji tím způsobem, že je učím především vnímat samy sebe, své tělo. Podporuji v nich ženský princip jako je :

– schopnost milovat

– jemnost

– laskavost

– něha

– přijímání všeho, co přichází

– schopnost odevzdání se

Učím je důvěřovat moudrosti svého těla, schopnosti uvolnit se, být si vědomá své ženské síly a propojení s Matkou Zemí.

Vnímám, že schopnost ženy donosit zdravé dítě je přímým odrazem jejího probuzení v aspektu vnitřní ženy.

Konkrétně těch vlastností, které ženu dělají ženou. Výše se o nich zmiňuji.Tento ženský princip v ženách probouzím skrze prožitky, které ženy zažívají během relaxačních a uvolňovacích technik v teplé vodě.

Dochází k vědomému propojení maminky s děťátkem. A to je základ přirozeného průběhu porodu. Soulad mezi nimi, spolupráce. Porod je z 90% psychická záležitost.

Jaká témata vnímáš, že ženy v těhotenství řeší? S čím se setkávají a s čím vším jim jsi nápomocná?

Kromě témat výběru místa a způsobu vedení porodu a případného doprovodu,ženy velmi často řeší, že nemají čas ani prostor pro naladění se na mateřství a propojení se s miminkem. Většina těhotných žen chodí do práce, což nevnímám jako správnou volbu. Vysílají tím jasný signál, co je pro ně v tomto požehnaném stavu důležitější.

Nedochází jim, že tu nejsou jen ony, ale že je tu i nová bytost. Každá práce je spojená s řadou stresových faktorů, což rozhodně nepřispívá ke zdravému vývoji miminka.Těhotná žena by měla zažívat

RADOST, POHODU, DOSTATEČNĚ SPÁT, TRÁVIT CO NEJVÍCE ČASU V PŘÍRODĚ, ZDRAVĚ JÍST, ODPOČÍVAT A HLAVNĚ – ZPOMALIT SE.

Kolik dnešních žen toto dokáže? Díky svým technikám připravuji těhotné ženy pro roli ŽENY a roli MATKY. Pomáhám ženám, aby se cítili lépe nejen psychicky, ale i fyzicky, po zdravotní stránce. Dochází k uvolnění bolestí zad a kloubů, řeší se problémy s vyprazdňováním a nekvalitním spánkem.

Uvolňující techniky ve vodě pomáhají také účinně odstraňovat u žen nahromaděné emoce, které opět škodí nejen jí, ale i děťátku. Dochází tak k vylaďování na fyzické, psychické a emoční rovině a tím se žena připravuje pro pohodový porod, protože porod je výrazně ovlivněn psychikou ženy. Zmizí napětí, sevření, strachy, úzkosti, obavy…..

Já osobně (a nejsem rozhodně sama) jsem měla pohodový porod, zato po porodu to bylo jedno z mých nejnáročnějších období v životě. Jaký vliv má plavání v těhotenství a vůbec Tvoje práce na chvíle po porodu a mateřství?

Plavání v těhotenství významně prohlubuje vztah maminky s miminkem v bříšku. Jednak to pomáhá na psychické úrovni mamince a jednak miminku. Po této stránce je to daleko důležitější pro miminko, které nasává z maminky vše, co cítí, jak to prožívá i na co myslí. Maminka se potřebuje dostat do harmonie sama se sebou, aby se následně dokázala sladit se svým miminkem.

Maminka se potřebuje dostat do harmonie sama se sebou 

Další významný vliv plavání je na fyzické úrovni – pro zdravý vývoj děťátka. V relaxovaném stavu maminky, kdy je žena naprosto uvolněná, proudí pupečníkem větší množství živin. Děťátko lépe zdravotně prospívá a harmonicky se vyvíjí. Tímto dáváme dítěti to nejlepší, co mu můžeme dát. Více k plavání  na Facebooku a webu.

Depresemi po porodu trpí zejména ženy, které nebyly dostatečně psychicky připraveny právě na tuto novou životní roli. Rozumově a fyzicky ano, psychicky však nikoliv. A to zejména proto, že mateřství představuje v životě ženy velký zlom, mění se priority a žena, která do té doby věnovala pouze sobě, je nucena se přeladit a zcela přizpůsobit malému miminku, zcela se mu odevzdat a být tu  pro něj – a to 24 hodin denně. Alespoň na prvopočátku, v prvních měsících jeho života.

A je tu ještě jedna věc. Není v silách žádné ženy na 100% uspokojit potřeby děťátka. Mohou tak zažívat pocity selhání, nedostatečnosti, pocit, že nejsou dobré matky, když jejich miminko přes všechnu jejich snahu a péči pláče. Tyto skutečnosti mohou vyvolávat pocity frustrace nebo deprese.

 Je důležité mít na paměti, že ženy v šestinedělí si nejsou schopny uvědomit, že jde o přechodné období, kdy se jejich dítě adaptuje na život mimo dělohu a že toto období také brzy skončí. Ženy jsou často plné strachu, že nebudou mít čas samy na sebe,na vlastní seberealizaci. A to tím častěji, čím déle v těhotenství chodily do práce, podávaly výkony a nesžily se dostatečně se svou novou rolí a děťátkem.

Důležité pro pohodový průběh šestinedělí je také naučit se přijímat pomoc od svého okolí. Partnera, babiček, kamarádek…..jinak se ženy zmocní pocit, že na to nestačí, že to nezvládá, že není dobrá matka, atd. Mohou se dostavovat pocity selhání a vyčerpání. A tím se opět živí ony deprese či frustrace.

Napadlo by Tě podělit se z vlastní zkušenosti jako mámy, ale i jako průvodce těhotných žen, o nějaké tipy, které můžou napomoct k co poklidnějšímu prožívání mateřství, nebo konkrétně prvních měsíců po porodu? Zejména po prvním porodu se odehraje obrovský čardáš v našem těle, ale i v životě celkově.

Základem klidného prožívání mateřství je být v souladu sama se sebou. Kromě relaxačních a uvolňujících technik v teplé vodě k tomu výrazně napomáhá metamorfní technika, která je obzvlášť prospěšná pro těhotné ženy a ženy po porodu. Jedná se o tzv. motýlí masáže, které účinně uvolňují emocionální bloky vznikající v období prenatálního vývoje a období kolem porodu.

V této době se v děťátku ukládá vše, co zažívá matka, včetně traumatických zkušeností prostupujících skrze ni i z předcházejících generací. Děťátko díky aplikování této techniky mamince nedostává porodem od své matky „balík zátěže“ do vínku.

I my jsme tento balík coby novorozenci od našich matek obdržely a již nemusíme předávat dále. Z mých zkušeností např. řada maminek uvolnila hluboké strachy díky této metodě a porodila přirozeně dítě po předchozím císařském řezu. Více zde naFacebooku

Děkuju Ti moc za Tvůj čas a inspiraci a přeji krásné dny. A všem čtenářkám spokojenost nejen v těhotenství.